Tuesday, June 19, 2018
facebook

google plus

Calendar

Tuesday, June 19, 2018

  • Vikrami Samvat 2075
  • Shaka Samvat 1940
  • Jyeshtha Shaka 28
  • Aashadh Parvishte 4
  • Hijari 1439
  • Shukla Paksha Tithi 5, up to 8.56 am
  • Harsh Yog up to 10.44 am
  • Mgha Nakshatra up to 2.47 am
  • Moon in Leo sign
  • Gandmool up to 2.47 am