Friday, May 24, 2019
facebook

Calendar

Friday, May 24, 2019

  • Vikrami Samvat 2076
  • Shaka Samvat 1941
  • Jyeshtha Shaka 3
  • Jyeshtha Parvishte 10
  • Hijari 1440
  • Krishan Paksh Tithi 6,
  • Shukla Yoga up to 10:14 am
  • Uttrashadha Nakshatra up to 7:31 am
  • Moon in Capricorn sign