Sunday, September 15, 2019
facebook

Calendar

Sunday, September 15, 2019

  • Vikrami Samvat 2076
  • Shaka Samvat 1941
  • Bhadrapad Shaka 24
  • Bhadrapad Parvishte 30
  • Hijari 1441
  • Shukla Paksh Tithi 1, up to 12:24 pm 
  • Gand Yoga up to 10:13 pm
  • Uttrabhadrapad Nakshatra up to 1:45 am
  • Moon in Pisces sign