Thursday, July 18, 2019
facebook

Calendar

Thursday, July 18, 2019

  • Vikrami Samvat 2076
  • Shaka Samvat 1941
  • Aashadh Shaka 26
  • Shravan Parvishte 2
  • Hijari 1440
  • Krishan Paksh Tithi 1, up to 4:52 am
  • Vishak Yoga up to 3.46 am
  • Uttrashadha Nakshatra up to 10.59 pm
  • Moon in Capricorn sign.