Tuesday, January 22, 2019
facebook

Calendar

Tuesday, January 22, 2019

  • Vikrami Samvat 2075
  • Shaka Samvat 1940
  • Magh Shaka 2
  • Magh Parvishte 9
  • Hijari 1440
  • Krishan Paksh Tithi 2, up to 3.26 am
  • Aayu Yoga up to 2.04 am
  • Aashle Nakshatra 11.32 pm
  • Moon enters Leo sign 11.32 pm.