Friday, November 15, 2019
facebook

Calendar

Friday, November 15, 2019

 • Vikrami Samvat 2076
 • Shaka Samvat 1941
 • Kartik Shaka 24
 • Kartik Parvishte 30
 • Hijari 1441
 • Krishan Paksh Tithi 3, up to 7.46 pm
 • Shiva Yoga up to 8.04 am
 • Sidha Yoga up to 6.38 am
 • Mrighshikha Nakshatra up to 11.12 pm
 • Moon enters Gemini sign 11.02 am
 • Shri Ganesh Chaturthi Vrat.